عصمت و اختیار
43 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله سعی شده است مفهوم عصمت و اختیار بررسی گردیده و رابطه این دو واژه مورد پژوهش قرار گیرد که در نتیجه کاوشهای علمی انجام گرفته، توهم نسبت تضاد و ناسازگاری عصمت و اختیار رفع گردیده و روشن شده است که این دو واژه هیچ تضاد مفهومی دارد و قابل جمع در ظرف واحد هستند؛ یعنی معصوم(ع) هرگز مسلوب الاخیار نیست؛ بلکه در عین برخورداری از نعمت عصمت، دارای اختیار تام است و با اختیار خود مسیر پاکی و طهارت باطنی و ظاهری را برگزیده است. در این رابطه دیدگاه های مکاتب کلامی اسلامی در حد ضرورت، نیز بررسی شده است.
دانلود