گزارش تحلیلی- توصیفی عاشورای 90 کابل، مزار شریف و قندهار
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه سخن صبا/ سال دوم/ شماره چهارم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار هرچند شکل گزارش دارد اما در واقع بیانگر یک فاجعه انسانی در طول تاریخ افغانستان از نوع خود است. در این مقاله سعی شده است که به صورت واقع بینانه به فجایع نابخشودنی عاشورایی سال 90 شهرهای مهم و مذهبی افغانستان نگریسته شده و بدون هیچ نوع دخالتی از مسائل حب و بغض مذهبی، خوانندگان و مخاطبین خود را به قضاوت منصفانه فرا خواند، تا بی رحمی ها و قصاوت های جلادان متحجر تاریخ معاصر افغانستان اسلامی را به خاطره ها و اذهان نسل های آینده نگهدارند. در یک مقایسه ای هرچند ناقص بین عاشورای 61 هجری قمری و عاشورای خونین سال 90 شمسی افغانستان، خواسته ایم تا جاری بودن جریان عاشورای حسینی و زینبی را در تمام اعصار و قرون به اثبات برسانیم که هرگز نباید خاموشی یا فراموشی عاشورا و کربلا را فانی شدنی و یک رخداد تاریخی محض پنداشت؛ بلکه تا آخرین نفسهای تاریخ انسانیت ادامه دارد و برای نسل های بشریت همیشه نورافشانی می کند.
دانلود